เจ้าหน้าที่เอาจริง สั่งตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่ารถเชียงใหม่ไปขับขี่

เจ้าหน้าที่เอาจริง สั่งตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่ารถเชียงใหม่ไปขับขี่

เจ้าหน้าที่เอาจริง สั่งตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่ารถเชียงใหม่ไปขับขี่              ขนส่งจังประจำหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งถึงผู้ประกอบการร้านเช่ารถเชียงใหม่ ให้มีการตรวจตราใบขับขี่ของนักท่องเที่ยวจีน ที่ขับรถยนต์ส่วนตัวมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ระบุนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องทำประกันภัยประเภท 3 เพื่อบรรเทาปัญหาจ่ายค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถชนกับรถของคนไทย รายงานเผยว่า ความนิยมของชาวจีนต่อการใช้รถยนต์ส่วนตัวขับขี่ เพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ถึงแม้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว แต่ทว่า หนึ่งในปัญหาที่ตามมาคือ “อุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินสาธารณะแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแก่คู่กรณีด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเพราะว่ารถยนต์ของนักท่องเที่ยวไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ทั้งการมาเช่ารถเชียงใหม่ หรือใช้รถส่วนตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องมีใบขับขี่ติดตัวเสมอ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า รถนักท่องเที่ยวช่าวจีนที่ขับขี่เดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ของประเทศไทย แต่ทว่า ณ ขณะนี้ ยังไม่มีกฎหมายที่รองรับการขับรถข้ามประเทศระหว่างไทย-จีน จึงอนุโลมให้นักท่องเที่ยวใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจีนได้ ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนขอใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ไปขับขี่นั้น ผู้ประกอบการรถเช่าจะมีการต้องตรวจสอบใบขับขี่ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงสามารถปล่อยให้เช่ารถได้ ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซด์ หรือรถยนต์ ก็ต้องมีใบขับขี่ […]