ปี 61 ท่องเที่ยวไทยโกยรายได้ติดอันดับ 4 โลก ปี 62 นี้คาดโตอีก 10%

ปี 61 ท่องเที่ยวไทยโกยรายได้ติดอันดับ 4 โลก ปี 62 นี้คาดโตอีก 10%

ปี 61 ท่องเที่ยวไทยโกยรายได้ติดอันดับ 4 โลก ปี 62 นี้คาดโตอีก 10%             วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกแถลงการณ์ถึงผลงานการท่องเที่ยวช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มสูงถึง 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้กว่า 2 ล้านล้านบาท ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี 164.24 ล้านคน พบว่า ช่วยสร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยในช่วงที่ผ่านมากระทรวงฯได้ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือช่วยลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ ด้วยแนวคิด “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน” เพื่อเร่งให้เกิดความตระหนักรู้ของภาคการท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้งคลินิกด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น […]