ภายใน 12 ปีข้างหน้า จีนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อันดับ 1

ภายใน 12 ปีข้างหน้า จีนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อันดับ 1

ภายใน 12 ปีข้างหน้า จีนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อันดับ 1             Euromonitor International สำนักวิจัยด้านการตลาด คาดการณ์ไว้ว่า จีนอาจแซงหน้าฝรั่งเศส ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อการท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในโลก ภายในปี ค.ศ.2030 หรืออีก 12 ปีนับจากนี้ รายงานที่จัดทำขึ้นโดย Euromonitor ถูกเผยแพร่ในการประชุมด้านอุตสาหกรรม ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน โดยคาดการณ์ไว้ว่า ภายในปีนี้ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินออกทางเพิ่มขึ้น 5% จากทั่วโลก อยู่ที่จำนวน 1,400 ล้านคน ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 11% ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะกลายมาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโลก รายงานแสดงให้เห็นว่า เป็นผลมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อน […]