ทัวร์ 0 เหรียญตัวร้าย ทำลายการท่องเที่ยว

ทัวร์ 0 เหรียญตัวร้าย ทำลายการท่องเที่ยว

ทัวร์ 0 เหรียญตัวร้าย ทำลายการท่องเที่ยว             ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบางส่วนมีพฤติกรรมที่กำลังคืนชีพ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” และ “ทัวร์คิกแบ็ก” ที่ได้สร้างปัญหาให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นกลับมาอีกครั้ง ถือเป็นสัญญานอันตรายอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันแก้ไขโดยด่วนที่สุด มีข้อมูลชิ้นหนึ่ง ที่ได้รับจากผู้คลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจท่องเที่ยวจีนระบุไว้ว่า บรรดานักท่องเที่ยวจีนตามกปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่มากับ “กรุ๊ปทัวร์” ที่มีมากถึง 70% ส่วนอีก 30% ที่เหลือ เป็นกลุ่มที่เดินทางมาไทยด้วยตนเอง สำหรับกลุ่มหลังนั้น จัดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนเมืองไทยมาก่อน จึงเลือกเดินทางมาด้วยตนเอง กำหนดการเดินทางด้วยตนเอง จองโรงแรมที่พักด้วยตนเอง ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นำรายได้เข้าสู่ประเทศได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังนั้น ทางรัฐบาลและภาคเอกชนควรดูแลให้ดี  “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” และ “ทัวร์คิกแบ็ก” คืออะไร คำนิยามง่าย ๆ […]