เกี่ยวกับเรา

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

การท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน มนุษย์เริ่มหันมาใส่ใจในการอนุรักษ์พื้นป่า สัตว์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้กับโลกไปนี้

หากจะกล่าวถึงอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จะนิยามการท่องเที่ยวประเภทนี้ ได้หลายแบบ อาทิเช่น

การเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ สมบูรณ์ อย่างเช่น น้ำตก ถ้ำ ป่า ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และศึกษาป่าไม้ สัตว์ป่าตามธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายธรรมชาติ เพียงทำให้เรากลมกลื่นไปกับสถานที่ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หากกล่าวตามคำนิยามของ Elizabeth Boo (1991) 

การท่องเที่ยวแบบอิงธรรมชาติที่เอื้อประโยขน์ต่อ การอนุรักษ์ อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนสำหรับการปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ มีการสร้างงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น พร้อมทั้งให้การศึกษาและ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

ในเมื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดีขนาดนี้ คนเราจึงหันมาเที่ยวแบบนี้เป็นจำนวนมาก เป็นการไปพักผ่อน รับเอาธรรมชาติ ให้สบายตา สบายใจ

เราคือแหล่งรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นเนวิเกเตอร์ ชี้เป้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ไปสัมผัส แล้วเตรียมพบกับเรื่องราวที่เที่ยว ที่น่าไปเยือนสักครั้งในชีวิต ที่นี้ “dmca4”