ภายใน 12 ปีข้างหน้า จีนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อันดับ 1

ภายใน 12 ปีข้างหน้า จีนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อันดับ 1

ภายใน 12 ปีข้างหน้า จีนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อันดับ 1

            Euromonitor International สำนักวิจัยด้านการตลาด คาดการณ์ไว้ว่า จีนอาจแซงหน้าฝรั่งเศส ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อการท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในโลก ภายในปี ค.ศ.2030 หรืออีก 12 ปีนับจากนี้

รายงานที่จัดทำขึ้นโดย Euromonitor ถูกเผยแพร่ในการประชุมด้านอุตสาหกรรม ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน โดยคาดการณ์ไว้ว่า ภายในปีนี้ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินออกทางเพิ่มขึ้น 5% จากทั่วโลก อยู่ที่จำนวน 1,400 ล้านคน ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 11%

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะกลายมาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโลก

รายงานแสดงให้เห็นว่า เป็นผลมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อน รวมถึงนโยบายผ่อนคลายการออกวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ที่สำคัญ ยังมีปัจจัยเรื่องการจัดงานขนาดใหญ่ในเอเชียอีกมากมาย ในช่วงไม่กี่ปีนับจากนี้ เช่น มหกรรมงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ที่กรุงโตเกียว และมหกรรมงานแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ที่กรุงปักกิ่ง เป็นต้น

ส่วนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสหรัฐฯ จะมีความร้อนแรงลดลง อันเนื่องมาจากผลพวงจากกรณี “ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน” ที่ ณ ตอนนี้ยีงคงหาจุดจบไม่เจอ ซึ่งกว่าวันนั้นจะมาถึง ประเทศที่มีจุดขายด้านการท่องเที่ยวอย่าง “ไทย” ควรรักษาภาพลักษณ์และคุณภาพในการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเอาไว้ให้ได้

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ในปี ค.ส 2030

1.จีน

2.สหรัฐฯ

3.เยอรมนี

4.สหราชอาณาจักร

5.ฝรั่งเศษ

6.ฮ่องกง

7.เกาหลีใต้

8.แคนาดา

9.รัสเซีย

10.เนเธอร์แลนด์