ผลวิจัยเผย ชาวไทยมีอัตราใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ผลวิจัยเผย ชาวไทยมีอัตราใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ผลวิจัยเผย ชาวไทยมีอัตราใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

            ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย คาดการณ์ว่า จะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด หากนำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ในเรื่องค่าใช้จ่ายของแผนการเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ผลสำรวจที่จำทำโดย Visa Global Travel Intentions Study ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและเทรนด์การเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนจำนวน  17,500 ราย จาก 27 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นถึง 50% จากทริปท่องเที่ยวที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 46%  และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 36%

ค่าใช้จ่ายโดยรวมของนักท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้นสูงมาก

สำหรับค่าเฉลี่ย ของจำนวนผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่า นักท่องเที่ยวไทยมีค่าใช้จ่ายต่อทริปอยู่ที่ 49,135.68 บาท ( 1,502 เหรียญสหรัฐ ) และอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 73,670.80 บาท (2,252 เหรียญสหรัฐ) ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ส่วนอัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไปจนถึงนำวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้น เฉลียอยู่ที่ 38,176.65 บาท ( 1,677 เหรียญสหรัฐ ) และ 58,655.31 บาท ( 1,793 เหรียญสหรัฐ ) ตามลำดับนอกจากนี้ยังพบอีกว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส่วนต่างสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป น้อยกว่าประเทศไทยอยู่ที่ 80,007 บาท ( 2,443 เหรียญสหรัฐ )

นักท่องเที่ยวไทย นิยมใช้บัตรในการชำระเงินมากขึ้น

นักท่องเที่ยวชไทย 76% นิยมใช้บัตรพลาสติกในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อจองสิ่งที่จำเป็นก่อนการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม เป็นต้น หากเปรียบเทียบกับการใช้เงินสดของนักท่องเที่ยวไทย จะมีเพียง 52% นั่นเป็นเพราะว่า การชำระเงินผ่านบัตรมีโปรโมชั่นที่ดี ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า อีกทั้งยังมีความปลอดภัย ไปจนถึงบริการต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดีกว่าอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ “เงินสด” ยังคงเป็นตัวเลือกหลักของนักท่องเที่ยวไทยโดยส่วนมาก เพื่อใช้ไปในการเสียค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง แต่ทว่า “บัตรเครดิต” ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักของนักท่องเที่ยวไทยเช่นเดียวกัน ในอัตรา 67%

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 1 ใน 4 เลือกใช้บัตรหลายใบในการเดินทางไปยังต่างประเทศ เนื่องจากสามารถทำธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ยังมีจุดบริการรับบัตรให้เลือกใช้มากมาย ตามร้านค้าของต่างประเทศ ซึ่งมีค่าค่าธรรมเนียมที่ต่ำ และมีรีวอร์ดมากกว่า นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย 26% คาดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากมีจุดบริการรับบัตรให้เลือกใช้อย่างทั่วถึง