ปี 61 ท่องเที่ยวไทยโกยรายได้ติดอันดับ 4 โลก ปี 62 นี้คาดโตอีก 10%

ปี 61 ท่องเที่ยวไทยโกยรายได้ติดอันดับ 4 โลก ปี 62 นี้คาดโตอีก 10%

ปี 61 ท่องเที่ยวไทยโกยรายได้ติดอันดับ 4 โลก ปี 62 นี้คาดโตอีก 10%

            วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกแถลงการณ์ถึงผลงานการท่องเที่ยวช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มสูงถึง 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้กว่า 2 ล้านล้านบาท

ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี 164.24 ล้านคน พบว่า ช่วยสร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยในช่วงที่ผ่านมากระทรวงฯได้ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือช่วยลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ ด้วยแนวคิด “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน” เพื่อเร่งให้เกิดความตระหนักรู้ของภาคการท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้งคลินิกด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น

แม้เผชิญปัจจัยหลายด้าน ไทยก็ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวติดอันดับ 4 ของโลก

ณ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวติดอยู่ในอันดับ 4 ของโลก ถึงแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายมากมายทั้งในและต่างประเทศ แต่วีระศักดิ์ยังคงเชื่อว่าภาพรวมด้านการท่องเที่ยวไทยยังสามารถเติบโตต่อไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยเป็นการเติบโตในเชิงมีคุณภาพ หากพิจารณาถึงอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตรานักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ

นอกเหนือจากการท่องเที่ยวในเมืองหลักแล้ว ยังพบว่ามีการขยายตัวไปยังเมืองรองต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่รัฐบาลเร่งผลักดัน พร้อมทั้งสนับสนุนหลายด้านผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การลดหย่อนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว, ยกเว้นภาษีกรณีมีการจัดอบรมสัมมนาภายในจังหวัดเมืองรอง, จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองต่าง ๆ เป็นต้น ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มเป็น 90 ล้านคนภายในปี 2561 ที่ผ่านมา

ราชบุรีกับชัยนาท พบว่าเป็นเมืองรองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงสุด

ส่วนเมืองรองที่พบว่ามีอัตราขยายตัวของนักท่องเที่ยวสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ยังพบว่ามีอีก 18 เมืองรองที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้สูงกว่าภาพรวมของเมืองรองทั้งหมด

โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนสูงสุดอยู่ที่ 21% ซึ่งเป็นผลจากการจัดแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ MotoGP และรายการพีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018 ที่ผ่านมา ระหว่างจัดทั้ง 2 งาน พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมการแข่งขันสูงกว่า 2 แสนคน ก่อให้เกิดการสร้างได้กว่า 3.1 พันล้านบาทให้กับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับแนวโน้มการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในปี 2562 ได้คาดการณ์ว่าต้องมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือน 41.1 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 7.5% จากปี 2561 ช่วยสร้างรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% โดยนักท่องเที่ยวจีนยังคงครองสัดส่วนใหญ่ ด้วยจำนวนกว่า 11 ล้านคน เติบโต 11% ส่วนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนคาดว่ามีความใกล้เคียงกันรวมกว่า 11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10% และนักท่องเที่ยวจากยุโรปราวจำนวน 6.90 ล้านคน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 2%.