นักท่องเที่ยวจีนหลบไป นักท่องเที่ยวอินเดียกำลังมา

นักท่องเที่ยวจีนหลบไป นักท่องเที่ยวอินเดียกำลังมา

นักท่องเที่ยวจีนหลบไป นักท่องเที่ยวอินเดียกำลังมา

            ผลสำรวจจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เข้ามาเยือนในประเทศไทย มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาพบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียถึง 1.4 ล้านคน ซึ่งมีอัตราเติบโตถึง 18 เปอร์เซ็นต์ เข้าติดอันดับท็อป 5 (ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียมากที่สุด) รองลงมาจากจีน มาเลเซีย เกาหลี และลาว

ขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวอินเดียในช่วง 10 เดือนของปี 2561 นี้ อยู่ที่ 1.2 ล้านคน ช่วยสร้างรายได้มากถึง 5.7 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตในด้านการใช้จ่ายสูงสุด จากบรรดานักท่องเที่ยวทุกสัญชาติอยู่ที่ 32.11% เมื่อนำมาเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียมีศักยภาพมากแค่ไหน?

อินเดียมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 2 รองจากจีน โดยคาดการณ์ว่าต่อไป “อินเดีย” จะสามารถเบียดจีนขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ได้สำเร็จ นอกจากนิ้อินเดียยังเป็น 1 ใน 10 ประเทศ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษกิจสูงที่สุดในโลกอีกด้วย

จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดีย ที่ไปเยือนต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวอินเดียมากกว่า  20 ล้านคน ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก ทางด้าน National Council of Applied Economic Research ได้คาดการณ์ไว้ว่า จำนวนประชากรอินเดียที่มีรายได้ปานกลาง จะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น 547 ล้านคน ภายในปี 2569 ถึงแม้อินเดีย จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงต่ำ และมีรายได้ต่อหัวน้อย แต่สถิติกลับพบว่ามีค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับที่ 19 ของโลก ภายในปี 2559

เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอินเดียนิยมมาเยือนมืองไทย

มีเหตุผลสำคัญหลายประการ ที่ทำให้คนอินเดียมองว่า “ไทย” เป็นประเทศที่น่าไปท่องเที่ยว เช่น มีค่าใช้จ่ายที่ถูกและมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการไปเที่ยวประเทศทางยุโรป หรือแม้แต่สิงคโปร์ นอกจากนี้การเดินทางมาไทย ยังใช้เวลาไม่นานเกินไป ราว 3 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น และค่าค่าตั๋วเครื่องบินก็มีราคาถูก มีเที่ยวบินเลือกมากมายระหว่างเมืองใหญ่ของทั้ง 2 ประเทศ ที่สำคัญนักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดียยังได้รับการยกเว้นวีซ่าในขณะเดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาของการเข้าพักรวมทั้งสิ้น 15 วัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวอินเดีย ยังคงกระจุกตัวอยู่ตามหัวเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ หรือตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่าง พัทยา ภูเก็ต สมุย กระบี่ หัวหิน โดยทางภาครัฐก็ได้มีการกระตุ้นให้นักเที่ยวอินเดียออกไปเที่ยวในพื้นที่ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อนโยบาย “เที่ยวเมืองรอง”ของรัฐบาลด้วย เช่น  ระยอง หรือจันทบุรี ที่มีชื่อเสียงในเรื่องชายหาด และเป็นแหล่งเพชรพลอยชื่อดัง.