ชวนท่องเที่ยวงาน “วันมะม่วงโลกวังทรับไทร” ณ จังหวัดพิจิตร

ชวนท่องเที่ยวงาน “วันมะม่วงโลกวังทรับไทร” ณ จังหวัดพิจิตร

ชวนท่องเที่ยวงาน “วันมะม่วงโลกวังทรับไทร” ณ จังหวัดพิจิตร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวงาน “วันมะม่วงโลกวังทรับไทร” ณ อ.วังทรับไทร จ.พิจิตร

สำหรับจังหวัดพิจิตร ถือเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ถูกโอบล้อมไปด้วยการเพาะปลูกพืชผลนานาชนิด ที่มีความหลากหลาย อาทิ ปลาแม่น้ำ เกษตรกรรม และผลไม้ โดยในช่วงเดือนมีนาคม ตลอดไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดพิจิตรจะเต็มไปด้วยพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย และขึ้นชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, มะม่วงเพชรบ้านลาด, มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศ และมะม่วงพันธ์แปลง

จากผลผลิตที่มากมายเหล่านี้ จึงถูกส่งออกไปยังหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซียและเวียดนาม คิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 700 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งเกษตรกรกว่า 95% ต่างได้รับมาตรฐานการรับรองจาก GAP ถือเป็นการการันตีถึงความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะตำบลวังทับไทรได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่ดีมีคุณภาพเป็นอย่างมาก

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนครสวรรค์ (นครสวรรค์-พิจิตร) กล่าวว่า “พิจิตรเป็นเมืองปลอดภัย และมีผลไม้หลากหลาย” เป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “พิจิตรเมืองเล็ก แต่ว่าน่ารัก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลวังทับไทร ถือเป็นกลุ่มเกษตรที่มีผลผลิตมะม่วงที่ได้คุณภาพที่สุด อีกทั้งยังเป็นแหล่งส่งออกมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอีกด้วย เสน่ห์ของมะม่วงที่นี่คือ รสชาติหวาน ผิวสวย กลิ่นหอม ใครได้ลองก็ติดใจกันแทบทุกคน

ซึ่งในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ทางจังหวัดพิจิตรได้จัดงาน “วันมะม่วงโลก” ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันการกินมะม่วงนานาชาติ, การแข่งขันตำมะม่วงรสชาติผสมผสานลีลา,  การเสวนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพผลมะม่วง,การประกวดมะม่วงสายพันธุ์ต่าง ๆ และกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลมะม่วง รวมถึงสินค้าแปรรูปจากมะม่วงด้วย โดยจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่ามะม่วงของจังหวัดพิจิตรมีหลากหลายสายพันธุ์และมีคุณภาพที่ดี รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ททท.สำนักงานนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจมาเทียวชมงาน “วันมะม่วงโลก” เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตรกรของไทย และผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตร สำหรับงานนี้จะมีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลวังทับไทร หมู่.1 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานสามารถเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพดีจากสวนชื่อดังมากมาย และ  ของฝากของที่ระลึกจากผลิตแปรรูปมากมายภายในงาน