ครึ่งปีหลัง 61 นักท่องเที่ยวจะทะลักเข้าไทยจำนวนมาก

ครึ่งปีหลัง 61 นักท่องเที่ยวจะทะลักเข้าไทยจำนวนมาก

ครึ่งปีหลัง 61 นักท่องเที่ยวจะทะลักเข้าไทยจำนวนมาก

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการไปเยือนอังกฤษและฝรั่งเศษของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ทำให้การท่องเที่ยวไทยได้รับอานิสงค์ไปเต็ม ๆ คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง การท่องเที่ยวไทยจะมาแรง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ว่าที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในตอนนี้ว่า จากการเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันที่ 20-26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงการเดินทางไปเยือนประเทศอื่น ๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ก่อนหน้านี้ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าที่นายกรัฐมนตรี ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสหภาพยุโรปยังได้ผ่อนปรนให้ประเทศไทยเดินหน้าสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่มีการเปิดจุดผ่านแดนมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเยือนประเทศไทย ถึงแม้ว่าบริบทการต่างประเทศจะมีการแข่งขันกันสูงมากก็ตาม แต่ประเทศไทยยังคงดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกดีขึ้นเป็นอย่างมาก

การประชุมขอสองสุดยอดผู้นำ ระหว่างอเมริกาและเกาหลีเหนือส่งผลกระทบที่ดีไปทั่วโลก

นอกจากนี้ สถานการณ์ของโลกยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก ในเรื่องของสันติภาพเสรีภาพ หลังจากการประชุมเจรจาของสองสุดยอดผู้นำทั้งสองประเทศระหว่าง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ประกอบกับการเดินทางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าที่นายกรัฐมนตรี ในช่วงที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ว่า ทุกประเทศต่างให้ความสนใจมาที่ประเทศไทย เพราะมองเห็นถึงโอกาสและความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยังคงให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเพื่อกระจายความเสี่ยงจากหลายปัจจัย

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง 61 ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงดำเนินการและเร่งมือตามแนวทางที่ผ่านมา  นั่นคือการให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเพื่อกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาสินค้า, บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในด้านคุณภาพ แทนการแข่งขันด้านราคาทีถูกแต่ปราศจากคุณภาพ, การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังมีมาตรการในการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะแยกออกเป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ และในประเทศ สำหรับการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในประเทศนั้น กระทรวงฯ ยังคงเน้นยำการให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเมืองรองใน 55 จังหวัด เพื่อเป็นการกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวและการจายรายได้สู่ชุมชนได้มากขึ้น