สาระน่ารู้เกี่ยวกับกิจการบินในน่านฟ้าเอเชีย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกิจการบินในน่านฟ้าเอเชีย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกิจการบินในน่านฟ้าเอเชีย

หากมองถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคนี้ “เอเชีย” นับว่ามีความโดดเด่นด้านการเดินทางด้วยอากาศเป็นอย่างมาก โดยหากดูการเดินทางของผู้โดยสารทั่วโลกเมื่อปี 2016 ที่ผานมา จะพบได้ว่ามีจำนวน 35% ที่เดินทางโดยใช้บริการของสายการบินในเอเชีย ซึ่งในขณะเดียวกันส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมนี้ก็เติบโตขึ้นอยู่เรื่อย ๆ

ท่าอากาศยานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกอยู่ในภูมิภาคเอเชีย

จำนวนผู้โดยสารเดินทางที่มากขึ้น จึงทำให้สนามบินก็มีความแออัดมากขึ้นด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ ๆ ก็เพิ่มจำนวนตามไปด้วย

จากข้อมูลของสภาท่าอากาศยานนานาชาติระบุว่าเอเชียเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานถึง 8 ใน 10 แห่งที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในจำนวน 8 แห่งนี้อยู่ในจีน ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องดีไปทั้งหมด เนื่องจากจีนขึ้นชื่อในเรื่องของความไม่ตรงต่อเวลาในการออกเดินทางมากที่สุดในโลก

สายการบินในภูมิภาคเอเชียมีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุด

ในทุก ๆ ปีจะมีนักเดินทางชาวจีนหลายสิบล้านคนเป็นผู้โดยสารที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบินเป็นครั้งแรก ทางด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือไอด้า ได้ทำการประเมินเอาไว้ว่าในอีกยี่สิบปีข้างหน้า จีนจะแซงหน้าสหรัฐฯ และกลายมาเป็นตลาดการเดินทางทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยผู้โดยสารชาวจีนจะเพิ่มขึ้นจาก 537 ล้านคน เมื่อปี 2016 เป็นจำนวน 1.46 พันล้านคน ในปี 2036

สายการบินในภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัว

ตามข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทแอร์บัส โบอิง บอมบาเดีย์ และเอ็มบราเออร์ จากการดูคำสั่งซื้อเครื่องบินและจำนวนที่ได้รับมอบนั้น แสดงให้เห็นว่าสายการบินในเอเชียมียอดสั่งซื้อเครื่องบินมากที่สุด โดยเฉพาะแอร์เอเชีย ที่ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่สุดของแอร์บัส ที่จะทำการส่งมอบเครื่องบินให้อีกจำนวน 472 ลำ ขณะเดียวกันที่ไลออน แอร์ สายการบินราคาประหยัดของอินโดนีเซีย ก็มีเครื่องบินที่รอการส่งมอบอีกเช่นกัน ทั้งแอร์บัส และโบอิง จำนวน 381 ลำ

สายการบินของอเมริกา ยังคงครองน่านฟ้า

เพราะเหตุใดสายการบินจีนถึงไม่ติดอันดับสายการบินที่กำลังเติบโต คำตอบคือ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสายการบินจีนนั้น ได้ผ่านช่วงเวลาของการขยายตัวไปนานแล้ว และสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของจีนต่างก็มีฝูงบินขนาดใหญ่

สำหรับสายการบินที่เรียกได้ว่ายังครองน่านฟ้าทั่วโลกนั้น ได้แก่ สายการบินต่าง ๆ ของสหรัฐฯ เนื่องจากให้บริการขนส่งผู้โดยสารเป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งมากกว่าสายการบินในภูมิภาคอื่น ส่วนสายการบินในภูมิภาคเอเชียก็จะมีเพียงสายการบินของไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลนส์ เท่านั้น ที่ติดอันดับ 1 ใน 5